Adressen
  Bestuur Mw. M. de Ruiter, tel. 0167-567219
Mw. W. Stroo-van Doorn, tel. 0578769100
D.B. Jansen van Galen tel. 026-3647195
J.Pas tel. 026 3811970
Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Ledenadministratie J.Pesman, tel. 0527-615797
E-mail : pesman.jan@gmail.com
  Contributies
Entreegelden
Begunstigersbijdragen
Voor het jaar 2018 gelden de volgende bedragen:
Contributie hoofdlid € 35,00; Kampeert u ALLEEN (1 persoon) dan € 30,-.
Begunstigers €15,00;
Entreegeld (eenmalig) € 12,00.
Gelieve bovenstaande gelden over te maken op:
Rekeningnummer: NL04ABNA0552266884 t.n.v. GGCC Vaassen.
BIC: ABNANL2A
Kampencommissie

J.Pas tel. 026-3811970
Mw. H.F.Kinds-Bos, tel. 050-5250085
Dhr. H. Noteboom, tel.0165539532

Aanmelden via "Agenda"


Voorzitter
lid
lid

Technische Commissie D.B. Jansen van Galen, tel. 026-3647195
db.140436@gmail.com

S.J.A. Nederpel, tel. 015-2623305
M.C. v.d. Maarel, tel. 035-6217918
Contactpersoon


Lid
Lid