Aanmelden als lid
 
Contributie bedraagt jaarlijks € 35,- Kampeert u ALLEEN (1 persoon) dan € 30,-.
Inschrijfgeld éénmalig € 12,00.
Bij inschrijving kunt u het totaalbedrag van € 47,00 of indien geen sub-lid wordt ingeschreven € 42,00 overmaken op rekeningnummer: NL04ABNA0552266884 t.n.v. GGCC Vaassen.
BIC: ABNANL2A
  Voorna(a)m(en) Achternaam
  Adres Postcode/Woonplaats
  E-mailadres Telefoon / mobiel
  Geboortedatum Dhr.    Mw.  
  Type caravan Bouwjaar


  Na(a)m(en) partner en evt.kinderen.
  (niet verplicht)

Let op: In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden persoonsgegevens behandeld conform onze Privacyverklaring.
  Ik heb de privacyverklaring gelezen en plaats een 'vinkje' voor akkoord.